Spinal Cerrahi (Omurga Cerrahisi):

Bel fıtığı (lomber disk hernisi) ameliyatı (mikrocerrahi teknik ile)
Boyun fıtığı (servikal disk hernisi) ameliyatı (mikrocerrahi teknik ile)
Spinal dekompresyon ve stabilizasyon – enstrümantasyon ameliyatları (omurgada kireçlenme, omurga kayması ve kırıkları, tekrarlayan bel fıtıkları) (servikal, torakal ve lomber)
Spinal tümör (omurga, omurilik, sinir zarı ve metastatik tümörler) (servikal, torakal ve lombosakral)
Kifoplasti ve vertebroplasti (omurga kırıklarında)
Spinal travma cerrahisi 

Kranial Cerrahi (Kafatası ve Beyin Cerrahisi):

Kafa travması ameliyatları
Subdural, epidural ve intraparankimal hematom (beyin kanaması) ameliyatları
Glial tümor (supratentorial ve infratentorial beyin tümörü) ameliyatları
Menenjiom (beyin zarı tümörü) ameliyatları
Kranio-vasküler (beyin damar hastalıkları) cerrahi 

Periferik Sinir Cerrahisi (Mikroskop ile):

Karpal tünel sendromu (el bileğinde sinir sıkışması) ameliyatı
Ulnar sinir tuzak nöropati ameliyatı
Diğer periferik sinir tuzak nöropati (sinir sıkışması) ameliyatları
Sinir kesilerinin mikrocerrahi ile tamiri