İç Hastalıkları birimi (Genel dahiliye) kendi içinde birçok yan dala ayrılmakla beraber erişkin hasta grubunun cerrahi dışı tüm şikayetlerinin direkt çözüm merkezi olmaya devam etmektedir.
Ateşli hastalıklardan metabolik hastalıklara, böbrek hastalığından, karaciğer hastalıklarına tüm sorunların başvuru ve çözüm merkezi İç Hastalıkları Ünitesi’dir. Şeker hastalığı (Diabetes Mellitus)

 • Kolesterol yüksekliği
 • Böbrek fonksiyon bozuklukları
 • Karaciğer ve safra yolları hastalıkları
 • Hepatitler
 • Anemi türleri
 • Kemik erimesi
 • Tiroit hastalıkları
 • Akut ve kronik böbrek yetmezliği
 • Romatolojik Hastalıklar
 • Hipertansiyon
 • Kronik yorgunluk Sendromu
 • Vitamin eksiklikleri
 • Ritim Bozuklukları
 • Hiperlipidemiler