Solunum sistemini tutan herhangi bir hastalık akciğer fonksiyonlarını bozarak, nefes darlığı, hırıltılı solunum, öksürük, balgam, ağızdan öksürükle kan gelmesi, horlama, göğüs ve yan ağrısı, sırt ve omuz ağrısı, kilo kaybı, halsizlik, iştahsızlık, gece terlemesi ve ateş gibi şikâyetlere sebep olabilmektedir. Bölümde akciğer hastalıkları ile ilgili tetkik, tedavi ve izlem yapılmakta ve bu amaçla tıbbi teknolojinin sağladığı birçok imkandan da yararlanılmaktadır.

Bu kapsamda Göğüs Hastalıkları Bölümü için hastanemizde bulunan Toraks BT, Toraks HRCT, Akciğer Grafisi, Torax USG gibi radyolojik tetkiklerin yanı sıra, ileri düzeyde laboratuar tetkikleri, mikrobiyolojik tetkikler, Solunum Fonksiyon Laboratuvarı bünyesinde Solunum Fonksiyon Testleri, Alerji Deri Testleri,  Arter Kan Gazı cihazı gibi tetkiklerle de hastalarımıza tedavi hizmetlerinin sunulmasında hekim kadromuza destek verilmektedir. Yine Pulmoner Rehabilitasyon Ünitemizde özellikler KOAH gibi akciğer hastalığı olan hastalarımıza solunum fizyoterapisi, nefes egzersizleri, bisiklet ergonometrisi, kol ergonometrisi gibi  hizmetler ücretsiz olarak verilmektedir. Plevral sıvılı hastalara tanı ve tedavi amaçlı torasentez yapılmaktadır.  Sigara içen hastalara sigara bırakmaya yönelik danışmanlık ve tedavi hizmeti de verilmektedir Ayrıca Yoğun Bakımda yatan hastalara noninvaziv ve invaziv mekanik ventilasyon tedavisi de uygulanabilmektedir.

Birimimizde verilen tanı ve tedavi edilen hastalıkların bazıları:

KOAH

Astım

Allerjik Hastalıklar

Bronşit

Akciğer Kanseri

Pnömoni

Plörezi (akciğer zarında sıvı toplanması)

Pnömotoraks (akciğer zarında hava toplanması)

Akciğer Tüberkülozu

Sarkoidoz

Pulmoner Emboli

Solunum Yetmezlikleri

İdiopatik İnterstisyel Pnömoniler

Pulmoner Vaskülitler

Eosinofilik Akciğer Hastalıkları

Hipersensitivite Pnömonisi

Histiositozis

Lenfanjiomyomatozis

Radyasyon Pnömonisi